Forskningsportal

Engelsk

Om forskningsportalen

Forsvarets Forskningsdatabase drives af Forsvarets Bibliotekscenter.

Forskningsportalen har til formål at synliggøre forskningsaktiviteter og forskningspublikationer samt skabe grundlag for kontakt og samarbejde mellem eksterne interessenter og Forsvarets forskningsmiljø.
Log ind i Pure