Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Peter Viggo Jakobsen

Person

Telefon: + 45 72 81 75 82

  Forskningsområder

 • Civilt-militært samarbejde (CIMIC)
 • Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
 • EU's forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik
 • FN's Sikkerhedsråd
 • Militær magtanvendelse
 • NATO
 • Oprørsbekæmpelse (COIN)
 • Samtænkning
 • Sanktioner
 • Stabiliseringsoperationer
 • Specialoperationer
 • Stormagtsdiplomati
 • Militær strategi
 • Tvangsdiplomati
 • USA

Forskningsområde

Dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, FN og international fred og sikkerhed, fredsoperationer, civil-miiitært samarbejde, konflikthåndtering, militær magtanvendelse, tvangsdiplomati og strategi

Forsknings- og undervisningsinformation

 • dansk og nordisk sikkerhedspolitik
 • FN’s rolle i international fred og sikkerhed
 • NATO
 • stabiliseringsoperationer
 • civil militært samarbejde og samtænkning
 • konflikthåndtering
 • militær magtanvendelse
 • tvangsdiplomati
 • strategi

Forsknings- og undervisningsinformation

Peter Viggo Jakobsen, Ph.d., er lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, og professor (deltid) ved Center for War Studies, Syddansk Universitet

Forsknings- og undervisningsinteresser: (dansk og nordisk) sikkerhedspolitik, brug af magt og tvangsdiplomati (coercive diplomacy), civilt-militært samarbejde og samtænkning, freds- og stabiliseringsoperationer, strategi, samt NATO og FNs sikkerhedspolitiske roller.

Formidling: Peter Viggo udtaler sig ofte i danske og internationale medier om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Han holder løbende foredrag om disse emner og var årets underviser ved Institut for Statskundskab i 1999. 

Peer-review: medlem af redaktionskomiteerne for tidsskrifterne European Security (Taylor and Francis, London), International Peacekeeping (Routledge, London) og Politica (Århus), Military and Strategic Affairs (Institute for National Security Studies, Tel Aviv) og fungerer som reviewer for adskillige danske og internationale tidsskrifter og bogforlag. 

Ledelse og administration: leder af afdelingen for Konflikt og Sikkerhedsstudier og forskningsprogrammet De Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2003-2006.

International erfaring: gæsteprofessor ved Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA efterår 2006) og Department of War Studies, King’s College of London (forår 1996).

Uddannelse: kandidat og Ph.d. i international politik fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet; adjunkt og lektor i International politik (1996-2013) Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Nyere publikationer:

The United Nations and the Nordic Four: Cautious Sceptics, Committed Believers, Cost-benefit Calculators, i Peter Nedergaard og Anders Wivel (red.) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics (London: Routledge): 281-293 (2017).

To Trump or Not to Trump, Martin van Creveld As I Please, March 23, 2017, http://www.martin-van-creveld.com/

Trump er godt nyt for USA’s alliancer og verdensfreden, Ræson.dk, 22 marts 2017, http://raeson.dk/2017/peter-viggo-jakobsen-trump-er-godt-nyt-for-usas-alliancer-og-verdensfreden/

It’s the Strategic Narrative Stupid! How the United States May Overcome the Challenge of Continued Engagement in Afghanistan Beyond 2017, i Sten Rynning (red.) South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security (London og New York: I.B. Tauris Publishers), 263-278 (2017).

Doomsday Cancelled: Trump is Good News for Allies and World Peace, War on the Rocks, 2 marts 2017, https://warontherocks.com/2017/03/doomsday-cancelled-trump-is-good-news-for-allies-and-world-peace/

Why the United States will stay engaged in Afghanistan and Pakistan beyond 2017, i David Vestenskov (red.) Regional Stability & Peacebuilding: Initiating Reconciliation Between Afghanistan, Pakistan, and Beyond (Copenhagen: Royal Danish Defence College), 46-57 (2016).

Obama satte ikke USA’s position i Mellemøsten over styr, Kongressen.com, 21 oktober 2016, http://www.kongressen.com/obama-satte-ikke-usas-position-i-mellemoesten-over-styr/

 Denmark and UN peacekeeping: glorious past, dim future, International Peacekeeping, Vol. 23, No. 5 (2016): 741-761, http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2016.1227933

Coercive diplomacy, i Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp (red.) The SAGE Handbook of Diplomacy (London: SAGE Publications Ltd.): 476-486 (2016).

Log ind i Pure