Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

København

Danmark

Mobiltelefon: +45 20 68 68 47

    Forskningsområder

  • Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik - Omstilling, Kold Krig, Nye krige
  • Maritime operationer - Ubåde, Søværnet, Værnskultur
  • Forandringsprocesser - Militære forhold
  • Luftoperationer - Flyvevåbnet
  • Militærhistorie - Søhelte, Krig, Teknologi, strategi, taktik
  • Maritim sikkerhed

Forskningsområde

Bøger

Niels Juels sidste togt. Radiokvartermester Verner Kristensen Lynges dagbog fra flåden sænkning i august 1943

Den 29. august 1943 var en af de mest dramatiske dage under den tyske besættelse af Danmark. Denne dag brød samarbejdspolitikken sammen, og tyske styrker satte sig derfor i besiddelse af den danske hær og flådes materiel. Enkelte steder kom det til kamp mellem danske og tyske styrker, og en af de mest dramatiske begivenheder var artilleriskibet Niels Juels forsøg på at nå fra Holbæk og til neutralt svensk område.
I denne dagbog beretter en række af skibets mandskab om forsøget og om, hvordan skibet - da skaderne efter tyske bomber havde sat Niels Juel ud af spillet - blev søgt ødelagt af det egen besætning for ikke at falde i tyskernes hænder.
Efterfølgende blev besætningen interneret, først på Holmen og siden i KB-Hallen. Dagbogen fortæller også om denne tid, hvor de internerede ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe dem

Dagbogen er transskriberet og kommenteret af marinehistorikeren Søren Nørby.

***

Absalon And Esbern Snare. The Danish Navy’s Support Ships Of The Absalon Class

The two Danish support ships Absalon and Esbern Snare are a symbol of the new Danish navy that emerged following the end of the Cold War. The absence of a direct territorial threat enabled Denmark to pursue a new activist foreign policy with greater emphasis on military operations far from home. The Danish navy has played a central part in this effort. 

The new policy required new and larger ships that could operate on the high seas. In 1999, the Navy received political support and funding for two ships tailored for operations far from the Danish waters. Thanks to due diligence in the Danish Naval Material Command, the distance from drawing board to launch of the ships was short, and the result more than surpassed the Navy’s expectations for the two new support ships.

Absalon and Esbern Snare have since their commissioning into the Danish navy participated in the anti-piracy operation at the Horn of Africa, as well as in Operation RECSYR where the world community removed Syria's chemical weapons from the civil war-stricken country. 

This book tells the fascinating story of the ships' design, building, their equipment, life on board and the first years of operations.

The book contains over 150 illustrations, most of which have not previously been published. 

***

For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år

Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500 året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn og historierne om flådens mange sejre og nederlag er et centralt element i søværnets identitet.
Historien har altid spillet en central rolle i flådens virke, og har altid været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.

Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.

For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.

Udkommer 28. marts 2017.

***

Absalon og Esbern Snare. Søværnets støtteskibe af Absalon-klassen.

Støtteskibene Absalon og Esbern Snare er et symbol på det nye danske søværn, der er opstået efter den kolde krigs ophør. Fraværet af truslen i Danmarks nærområde gav plads til en ny aktivistisk dansk udenrigspolitik med større fokus på militære operationer fjernt fra Danmark – operationer, som Søværnet har spillet en aktiv rolle i.

Den nye politik krævede nye og større skibe, der kunne operere på de store have. I 1999 fik Søværnet politisk opbakning og finansiering til to skibe skræddersyede til opgaver langt fra de hjemlige farvande. Takket være grundigt forarbejde hos bl.a. Søværnets Materielkommando var afstanden fra tegnebræt til søsætning kort, og resultatet overgik langt de forventninger, som Søværnet havde til de to nye støtteskibe.

Absalon og Esbern Snare har varetaget den vigtige opgave som Danmarks bidrag til antipiraterioperationen ved Afrikas Horn samt i Operation RECSYR, hvor verdenssamfundet fik fjernet Syriens kemiske våben fra det borgerkrigsramte land. Denne bog fortæller den spændende historie om skibenes tilblivelse, udrustning, livet om bord og om de første års operationer.

Indeholder over 150 illustrationer, hvoraf langt de fleste ikke før har været offentliggjort.

April 2016. ISBN:  978-87-998235-2-9

***

“The Danish Navy 1850-1943 – Through the Lens.”

With a coastline of more than 7,300 kilometers, Denmark has always been a proven maritime nation, and the Royal Danish Navy is an essential part of Danish history. The invention of the camera during the mid-1800s allowed this history to be documented in a novel way and to an extent not previously seen. The resulting photographs were not only of the beautiful frigates and corvettes, with their towering masts, or portraits of highly decorated naval officers. Also, life on board the ships, the workers on shore and the daily life of the sailors could now be depicted in a way that paintings had been unlikely to capture, but which the camera could reproduce with unprecedented realism.

From the earliest photographs in the 1850s and until the Navy was scuttled in 1943, this book tells the story of one of the most important periods in the Royal Danish Navy’s history. It tells of rapid technological developments from the wooden sailing ships to the steamship era and onward to the modern-day screw-ships. It tells the story of the crews, their training and everyday life on board the Navy’s ships, about the workers at the Royal Dockyard, and about the royal family’s close ties to the Danish fleet. Last but not least, the book tells the story about the changes in weapons and tactics and about the Danish Navy and nation at war.

November 2015. ISBN: 9788799872633. Ebog.

***

“Fra kold krig til internationalt engagement. Søværnets korvetter af Niels Juel-klassen 1979-2009.”

Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold og det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats fortælles i denne rigt illustrerede bog.
De tre korvetter blev bygget til forsvaret af Østersøen under den kolde krig, men kom efter Murens fald i 1989 til at optræde som Søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande.
Som noget ganske enestående i Søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvetten kom ikke i kamp, men man var klar og repræsenterede på fornemste vis Søværnets traditioner.

Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres udfasning 30 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord samt ikke mindst de tre korvetters meget omskiftelige karriere i Søværnets og Danmarks tjeneste.

Bogen indeholder mere end 200 fotografier og illustrationer, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

352 sider. Steel & Stone Publishing. 29. maj 2015. ISBN: 978-87-994312-9-8

***

"Narhvalen og Nordkaperen - De sidste danskbyggede ubåde."

De to ubåde af Narhvalen-klassen, Narhvalen og Nordkaperen, markerede på mange måder højdepunktet for det danske ubådsvåben. Med deres ringe størrelse, moderne maskineri, imponerende våbenlast og lange patruljetid var de skræddersyet til operationer i Østersøen. At de så tilmed var de sidste orlogsskibe bygget på Orlogsværftet, gør kun deres historie mere interessant.
Denne bog beskriver de to bådes historie fra tilblivelsen under Den Kolde Krig til deres udfasning næsten 40 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord, samt ikke mindst hvordan ubådene ville være blevet brugt i forsvaret af Danmark, hvis Den Kolde Krig var blevet varm.
Blandt bidragsyderne er en række forhenværende ubådschefer, der giver deres personlige beretninger om deres tid i de to ubåde.

"NARHVALEN og NORDKAPEREN - de sidste danskbyggede ubåde" indeholder mere end 90 fotografier og illustrationer, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

145 sider. Statens Forsvarshistoriske Museum, 10. september 2013. ISBN: 987-87-89022-53-6

***

”Åbent hav. Mit liv i søværnet 1945-1990.”
(Sammen med viceadmiral Jørgen F. Bork)

Danmark har gennem 500 år været en stolt flådenation. Viceadmiral Jørgen F. Bork har været en del af historien i 45 år - fra Flådens genopbygning efter besættelsen og gennem Den Kolde Krig som deltager i internationale FN- og NATO-operationer til havs.
Med vid og humor fortæller han her i samarbejde med marinehistoriker Søren Nørby om sine mange oplevelser, om fodnotepolitik og forsvarsforlig, om nedskæringer og slagsmål med politikerne, men også om dramatiske redningsaktioner, katastrofale beskydninger, ubådsjagter, grundstødninger samt de private omkostninger ved et liv i Søværnet. Det hele er krydret med kuriøse historier fra det maritime liv i både ind- og udland, som rummer feterede skuespillerinder, magtfulde statsoverhoveder, jubilæer, ceremonier og meget andet.

325 sider. Gyldendal. Oktober 2010. ISBN: 9788702095302

***

”Danmarks største søhelte.”
(Sammen med Jakob Seerup, Søren Mentz og Thomas Lyngby)

DANMARK VAR ENGANG en betydningsfuld europæisk magtfaktor, men blev gradvist reduceret til en lilleputstat. Historien om Danmark rummer en lang række aggressive og defensive krige - de fleste af dem har vi tabt, men ét sted har vi ofte været sejrrige og fundet helte, der reddede dagen: på søen.
Denne bog fortæller historien om de største danske søhelte. Begavede, farverige, udfarende, bemærkelsesværdige, selvopofrende og dødsforagt-ende enere. Den fortæller om de træfninger, slag og krige, de deltog i, om deres liv og levned, død og eftermæle - Niels Juel, Iver Huitfeldt, Peter Tordenskiold, Peter Willemoes, heltene fra kanonbådskrigen og mange flere.
Helte er særlig forbundet med ekstreme situationer, hvor ekstreme handlinger er påkrævet - og hvor helten sætter hele sin viljestyrke ind på en sag. Historien viser, at forskellige tider har forskellige helte. Nye kommer til, nogle glemmes og enkelte lever videre fra århundrede til århundrede. Hvad er det, der skaber heltenes ry og eftermæle?

279 sider. Gad. Maj 2010. ISBN: 9788712045137

***

"At sejle under vandet - udviklingen af de første ubåde."
Erhvervsskolernes forlag 2008.

At sejle under vandet fortæller historien om udviklingen af de første ubåde.
Hæftet dækker perioden frem til Første Verdenskrig, hvor ubåden viste sit krigspotentiale, men omhandler også centrale emner som neddykning, navigering og angrebstaktik.
Ideen om at bygge et fartøj, der uset kan bevæge sig frem under havets overfl ade, går mange hundrede år tilbage. Mange kender Jules Vernes bog En Verdensomsejling under Havet, der fortæller historien om kaptajn Nemo og ubåden Nautilus. Verne var imidlertid ikke den første, der fi k ideen til en ubåd, men det var først med den industrielle revolution i 1800-tallet, at det
blev praktisk muligt at bygge en fungerende ubåd.
At sejle under vandet er skrevet som case til faget historie, primært teknologihistorie på htx. Hæftet er velegnet som udgangspunkt for tværfaglige samarbejder med samfundsfag, teknologi og dansk.

32 sider. ISBN: 8770820171 / 9788770820172.

***

"Mine 42 år i søværnet."
Biografi om kommandør Jørgen Vilhelm Stilling.

Kommandør Jørgen V. Stilling blev indkaldt til søværnet umiddelbart før udbruddet af Anden Verdenskrig og deltog derfor i marine-personellets omtumlede liv under den tyske besættelse af Danmark, herunder også i Modstandsbevægelsen. Efter krigen deltog Stilling en stor rolle i genopbygningen af den danske flåde, herunder bl.a. ved afhentning af de italiensk byggede korvetter og senere ved indkøringen af de store fregatter af PEDER SKRAM-klassen og afslutter den operative del af sin tjeneste i torpedobådseskadren som eskadrechef. Livet i Søværnet afsluttes som chef på Flådestation Frederikshavn. En god kilde til søværnet historie under den Kolde Krig, fortalt med et usvigeligt godt humør.

102 sider. Marinens Bibliotek 2008.

***

"Den Danske Flåde 1850-1943. Som fotograferne så den."
(Sammen med cand. mag. Jakob Seerup.)

Øjebliksbilleder fra flådens historie
Med en kystlinje på mere end 7300 km har Danmark naturligt nok altid været søfartsnation, og den danske flådes historie er derfor også en væsentlig del af vores fælles danmarkshistorie. Med kameraets opfindelse i midten af 1800-tallet kunne historien dokumenteres på en helt ny måde og i et omfang, som ikke tidligere var set. Og forevigelsen var ikke kun de smukke fregatters og korvetters knejsende master eller de højtdekorerede officerer forundt. Også livet om bord, arbejderne og det menige mandskab blev nu afbilledet i en dagligdag, som maleriet kun vanskelig kunne fange, men som kameraet kunne gengive med en hidtil uset realisme.
Fra de tidligste fotografier i 1850’erne og frem til flådens sænkning i 1943 fortælles om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie. Om en rivende teknologisk udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe. Om mandskabet, deres uddannelse og hverdagen om bord på flådens skibe. Om arbejderne på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og om en flåde og en nation i krig.
150 fotografier præsenteres her for første gang i bogform. Motiverne er humoristiske, dramatiske og i visse tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flåde – og tilsammen et stykke helt unik danmarkshistorie.

254 sider. ISBN: 9788761404817. Lindhardt og Ringhof. 14. november 2007.

***

"Søheltenes Skibe. Historien om Søværnets torpedomissilbåde af Willemoes-klassen."
(Sammen med flotilleadmiral Niels C. Borck.)

De ti torpedomissilbåde af Willemoes-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121årige historie. I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.
Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede. Sidst men ikke mindst fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens motortorpedobåde.
Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammenhæng under Den kolde Krig. En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.
Bogen er gennemillustreret med over 200 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.

300 sider. ISBN: 8789022521 / 9788789022529. Statens Forsvarshistoriske Museum. 28. september 2007.

***

"SÆLENs deployering til Middelhavet og Den persiske Golf".

I 2002 og 2003 opererede ubåden SÆLEN langt fra Danmark, først i det østlige Middelhav i 2002 og senere videre til Den persiske Bugt i 2003. Undervejs i togterne sendte besætningerne breve og billeder til familie og venner hjemme i Danmark, og brevene bringes her i deres fulde længde i den første samlede udgivelse. De viser en holdmoral, stolthed og udholdenhed, der må betegnes som førsteklasses, og det forekommer, at disse besætninger har meget at have denne stolthed i.

Der er tale om et meget langt togt, der varede fra juni 2002 til juni 2003, udført af to ubådsbesætninger på skift. Luftkølingsanlægget bryder ned, men der fortsættes under meget varme og meget ubehagelige konditioner. Forsvarsminister Jensby besøger ubåden, og det er langtfra her eller i hans departement, at hovedmændene til nedlæggelsen af ubådsvåbnet skal søges.
Sidstnævnte må stadig betegnes som den mærkeligste forsvarsbeslutning i Danmark i de sidste hundrede år.

61 sider. ISBN: 9788791421303. Forsvarsakademiet 2007.

***

"Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle. Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig".
(Sammen med cand. mag. Steen Schøn.)

I over 25 år udgjorde de danske fregatter Peder Skram og Herluf Trolle rygraden i søværnets koldkrigsforsvar mod truslen fra øst. På linie med søværnets andre enheder håndhævede de dansk suverænitet og danske interesser både i hjemlige og internationale farvande og var forrest i feltet, når det drejede sig om deltagelse i øvelser med Danmarks allierede.
Med udgangspunkt i historien om Den kolde Krig 1945-1989 fortæller historikerne Søren Nørby & Steen Schøn her historien om projekteringen og bygningen af fregatterne, samt de funktioner skibene havde i den hjemlige flåde og i alliancesammenhænge. Bogen er således både en indføring i Danmarkshistorien 1945-1990 og et stykke marinehistorie om to af den danske flådes største fartøjer. Derudover beskriver bogen, hvordan det var at leve og arbejde om bord på de to fregatter.
Forfatterne har gennemgået forsvarets og andre relevante arkiver samt pressens dækning og indhentet vidnesbyrd fra et stort antal tidligere besætningsmedlemmer. Bogen er illustreret med over 100 fotos og har forord af fhv. viceadmiral Jørgen F. Bork.

200 sider. ISBN: 9788789022482. Statens Forsvarshistoriske Museum. 4. juli 2006.

***

"Det danske forsvar - Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind".

Krig i det 21. århundrede betyder nye og krævende udfordringer til det danske forsvar. Gennem historien har det danske forsvar kæmpet imod kendte fjender på traditionelle slagmarker. I dag er fjenden ofte ukendt og krigszonerne uklare. Det er en realitet, som forsvaret er i fuld gang med ar omstille sig til.

DET DANSKE FORSVAR gennemgår de forskellige redskaber, herunder våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil benytte i løsningen af fremtidens opgaver. Læs f.eks. om søværnets fleksible støtteskibe, korvetter og minerydningsfartøjer, om flyvevåbenets kampfly, helikoptere og transportfly, om hærens Leopard-kampvogne, M-109'ere og Piranha III’ere og om den danske soldats uddannelse, udrustning og våben.

Bogen er gennemillustreret og med forord af forsvarschef, general H. Jesper Helsø.

SØREN NØRBY (f. 1976) er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet på Orlogsmuseet, Handels- og Søfartsmuseet samt på Marinens Bibliotek og er forfatter til en række bøger og artikler om det danske forsvars historie.

265 sider. ISBN: 8711118539. Aschehoug. 5. maj 2006.

***

"Danske Ubåde 1909-2004."

I næsten 100 år var ubådene en central del af Danmarks forsvar. I 2004 valgte man imidlertid fra politisk side at nedlægge ubådsvåbenet. Dermed var en æra endegyldigt forbi.

Denne bog dækker ubådsvæsenets 95-årige historie fra den første ubåd, Dykkeren, til den sidste, Kronborg, der fik blot tre år i søværnets tjeneste.
Ubådenes tekniske udvikling beskrives indgående, og deres skiftende roller i forsvaret af Danmark forklares i historisk perspektiv. Sidst men ikke mindst fortæller bogen om livet om bord for de 6-7.000 danskere, der gennem tiden nåede at gøre tjeneste i de danske ubåde.
Bogen er illustreret med over 130 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.

Søren Nørby er cand.mag. og har tidligere udgivet bl.a. ”Flådens sænkning - 29. august 1943”.
Bogen er første bind serien Forsvarshistoriske Skrifter udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum.

255 sider. ISBN: 9788789022444. Tøjhusmuseet. 24. juni 2005.

***

"Flådens sænkning - 29. august 1943".

Sænkningen af den danske flåde den 29. august 1943 var en af besættelsestidens mest skelsættende begivenheder. Denne dag førte folkets oprør mod den tyske besættelsesmagt til samarbejdspolitikkens endelige sammenbrud. Tidligt om morgenen forsøgte tyskerne at sætte sig i besiddelse af den danske hær og flådes materiel, og det kom til direkte kamp flere steder i landet. Den tyske aktion på Holmen endte imidlertid i delvis fiasko, da det lykkedes hovedparten af flådens enheder enten at sænke sig selv eller at nå neutralt svensk område.
I denne bog fortæller Søren Hørby dels flådens historie under besættelsen, dels de enkelte skibes skæbne på og uden for Holmen den 29. august gennem en enestående fotodokumentation, der viser fartøjerne før, under og efter sænkningen. Mange af de viste billeder har ikke tidligere været offentliggjort.

Med indledning af Jørgen H. Barfod.

168 sider. ISBN: 8791354013. Forlaget Region. 29. august 2003.

***

Jeg har herudover bidraget til Rasmus Dahlbergs bog "Dristige missioner fra 2. Verdenskrig".
Aschehoug 2005. (ISBN: 87-11-11804-0)

***

Dvd’er:

”FRA DYKKEREN TIL SÆLEN”.
DVD til Dansk Ubådsforening. Udgivet 5. oktober 2009 i anledning af 100året for Ubådsvåbnets oprettelse. Lavet i samarbejde med Dansk Ubådsforening og Forsvarets Mediecenter.

***

Log ind i Pure