Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Er FOST-C2 det samme som C2 i forbindelse med maritime emergency-operationer i Nordatlanten? Kan man presse krigssproget ind i alt?

Projekt

Flag Officers Sea Traning (FOST) er ifølge MST måden, hvorpå den danske flåde skal træne fremadrettet. FOST er en systematiseret måde at forberede krigsskibe og besætninger på at gå i krig. Med FOST følger en helt særlig måde at opstille modforanstaltninger til at imødegå fjendtlige angreb mod krigsskibe, og med disse følger særlige doktriner og et helt særligt sprog. Doktrinerne er baseret på de britiske erfaringer fra Falklandskrigen. Dette projekt stiller skarpt på, om denne løsning er den rette løsning for alle dele af den danske flåde – og uanset den enkelte enheds primære opgaveløsning. Den danske stat har valgt den særlige løsning at give militære enheder ansvaret for søredning og det maritime katastrofeberedskab. Særligt i Arktis kræver det, at militæret indgår i tæt samarbejde med lokalt politi, andre nationers kystvagter samt civile interessenter. Ved brug af FOST-doktriner og -procedurer handler det for krigsskibe om at kunne levere en forudbestemt effekt i forhold til at imødegå en given problemstilling. Alle skibets ressourcer er målrettet løsningen af den opgave. Hvis skibet skal levere en effekt i samarbejde med andre enheder, er alle trænet i den særlige form for Command and Control (C2), som er indlejret i FOST-doktrinen. Forskning i maritime emergency management har imidlertid vist, at en af de store udfordringer i fælles civile/militære indsatser er, at vi ikke har et fælles sprog. For at lykkes med en målrettet indsats taler forskere om, at C2 i Nordatlanten bør omskrives til Communication and Coordination. Briefet undersøger, om anvendelse af FOST-doktrinen med henblik på at optimere egenbeskyttelsen af alle danske krigsskibe, herunder dem, der løser opgaverne i Nordatlanten, har en uhensigtsmæssig effekt på det nødvendige samarbejde med andre interessenter i forbindelse med maritime katastrofer i Arktis/Nordatlanten.
StatusIgangværende
Periode01/01/2017 → …
Log ind i Pure