Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Hvordan skabes og vedligeholdes kompromiserne bag Danmarks aktivistiske udenrigspolitik?

Projekt

Formålet med dette projekt er at forklare, hvordan skiftende danske regeringer gennem årtier har formået at skabe og fastholde en bred politisk opbakning til Danmarks aktivistiske udenrigspoliti. Artiklen forklarer at den brede politiske opbakning har været resultatet af etableringen af lukket korporative beslutningsproceser med inddragelse af alle relevante interessegrupper, hyppig brug af ekspertudredninger, kommissioner hvis primære formål har været at afpolitisere de to områder. Denne bestræbelse har været understøttet af manglende folkelig interesse for de to områder og en fælles forståelse af at disse to områder ikke skulle gøres til genstand for partipolitik. Analysen viser, at Betydningen af folkelig opbakning og internationale faktorer er stærkt overdrevet i den eksisterende forskning og i den politiske forståelse af den udenrigspolitiske aktivisme. Nøglen til at forstå den udenrigspolitiske aktivismes fremtidige udvikling ligger derfor hverken i udlandet eller i meningsmålingerne. Den ligger på Christiansborg.

Afrapportering:

Forskning: artikel i dansk peer-review tidsskift niveau 1: Politica. Spin-off af de to FN projekter, som blev afsluttet i 2017.

Formidling: forskningsresultaterne vil løbende blive formidlet i til medier og den brede offentlighed i forskellige former som medieinterviews, aviskronikker, policy briefs, artikler i Ræson og lignende udgivelser

Undervisning: resultaterne vil blive anvendt i strategifagene på Master i Militære Studier og diplomuddannelserne

Kræver ikke ekstern finansiering eller samarbejde med andre forskere
StatusIgangværende
Periode01/10/201701/01/2019
Log ind i Pure