Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Hvordan skabes og vedligeholdes kompromiserne bag Danmarks aktivistiske udenrigspolitik?

Projekt

Formålet med dette projekt er at forklare, hvordan skiftende danske regeringer gennem årtier har formået at skabe og fastholde bred politisk opbakning til Danmarks aktivistiske udenrigspolitik. Artiklen forklarer, at den brede politiske opbakning er resultatet af etableringen af lukkede korporative beslutningsprocesser med inddragelse af alle relevante interessegrupper, hyppig brug af ekspertudredninger og kommissioner, hvis primære formål har været at afpolitisere de to områder. Denne bestræbelse har været understøttet af manglende folkelig interesse for de to områder og en fælles forståelse af, at disse to områder ikke skulle gøres til genstand for partipolitik. Analysen viser, at betydningen af folkelig opbakning og internationale faktorer er stærkt overdrevet i den eksisterende forskning og i den politiske forståelse af den udenrigspolitiske aktivisme. Nøglen til at forstå den udenrigspolitiske aktivismes fremtidige udvikling ligger derfor hverken i udlandet eller i meningsmålingerne. Den ligger på Christiansborg.
StatusIgangværende
Periode01/10/201701/01/2019
Log ind i Pure