Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Kreativitet i overvejelsesmetodikken

Projekt

Den danske overvejelsesmodel er oprindeligt udviklet til at ”fremstille” kampoperationsplaner på taktisk niveau. Kampoperationer på dette niveau tager som oftest udgangspunkt i en befalet aktivitet som eks. et angreb eller et forsvar. Imidlertid er overvejelsesmodellen kommet under pres under anvendelse i løsning af mere komplekse opgavetyper, som dem vi har set dem i Afghanistan og Irak. Komplekse opgavetyper, der kræver kreative tilgange til planudvikling.
I dette studie stilles der skarpt på den operative overvejelsesmodels understøttelse af kreativitet og hermed evnen til at løse komplekse opgaver. Studiet tager udgangspunkt i det skrevne dokument og de skrevne elementer og udelukker således i nogen grad betydningen af den praktiske læring i anvendelse af modellen på Forsvarsakademiet.
Studiets formål er at kunne anvise hvad der virker fordrende hhv. hæmmende for
udfoldelse af kreativitet inden for rammerne af den operative overvejelsesmodel.
StatusIgangværende
Periode01/01/2017 → …
Log ind i Pure