Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Ledelse i militære højrisikoteams (Ph.d.)

Projekt

Projektets formål er at analysere, hvordan ledelse bliver til i militære højrisikoteams med henblik på, at den erhvervede viden kan genindsættes i ikke bare højrisikoteamet og bidrage til dettes kvalitetsudvikling, men også andre steder, der ikke karakteriseres som højrisikoteams.

Projektet vil i udgangspunktet være et etnografisk feltstudie som en praksisnær forskningsmetode, der involverer forskeren i sit eget genstandsfelt, og hvor jeg som iagttagende deltager vil træde ind og ud af de verdener, jeg undersøger. Konkret vil projektet tage udgangspunkt i ledelse i et eller flere danske militære højrisikoteams. Metodisk følges teams under operative indsættelser og evt. farefulde træningsøvelser, hvor den reelle fare vil være til stede.

Projektet vil give indsigt i emner, der kan viderekvalificere ledelse i en militær kontekst i højrisikoteams, men fx også til læger, politi mv. Projektet vil begrebsudvikle, give nuancer og nye blik for menneskelige og relationelle faktorer, der vil bidrage til generel teoriudvikling. Dermed kan uddannelser og dannelse af militære ledere i Forsvaret kvalificeres, lige som andre faggrupper, der kan stå i samme situationer, vil have gavn af projektet.

Endvidere vil projektet bidrage substantielt til et forholdsvis nyt forskningsområde, der stadig er i sin vordende udvikling (fx teori om team leadership, leadership as practice, leadership in interaction, HROs mv.).
StatusIgangværende
Periode01/11/201701/11/2020

    Forskningsområder

  • Militær ledelse, Military leadership, High risk leadership
Log ind i Pure