Forskningsportal

Engelsk

Opdatering af Hærens taktiske ordbog

Projekt

Som en del af Hærens taktiske sprog har hæren en taktisk ordbog, som løbende opdateres med nye termer, således at definitioner findes et samlet sted i hærens taktiske ordbog.

Når der i Hæren eller på FAK i rammen af Hærens uddannelser identificeres et taktisk begreb der ikke er defineret og/eller et begreb der bør opdateres, indberettes dette til projektlederen og han iværksætter en analyse af feltet, evt. støttet af de andre lærere Forsvarsakademiet i CLO. Når en definition er udfærdiget rundsendes disse til godkendelse i AG doktrin.
Via de ca. kvartalsvise møder i AG doktrin samler CH CLO op på evt. nye definitioner som således formelt godkendes og føres til referat og i ordbogen.
StatusIgangværende
Periode01/01/2016 → …
Log ind i Pure