Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Revidering af Hærens Feltreglement III (HRN FR III)

Projekt

Hærens operative planlægningsproces er i sit hele udarbejdet i en periode over små 20 år. Størstedelen af processen er udarbejdet i perioden 1999-2005, hvorefter reglementet løbende er justeret ved knopskydning. Sidste justering blev gennemført i 2012.
Udviklingen af operationer og de tilhørende planlægningsprocesser, baseret på især de sidste 10 års erfaringer har betydet, at reglementet i sit hele trænger til en gennemskrivning/nyskrivning, inkluderende bl.a. de teknologiske muligheders indflydelse på operationsplanlægningen.

Projektet er opdelt i to faser:
1. fase: Opgaveanalyse/notat – way ahead godkendes af CH HST i rammen af STUVFOR.
2. fase: Synopsis og udarbejdelse af revideret FR III.

Underliggende det samlede produkt, gennemføres delanalyser fordelt på en stor mængde MA i CLO, enkelte MA fra ISK og ILO og også i Hærens TJGC.
Arbejdet koordineres ved CH CLO i regi af Arbejdsgruppe doktrin.
StatusIgangværende
Periode01/01/2017 → …

    Forskningsområder

  • Doktrin

    Emneord

  • Militære operationer

Projekter

Publikationer

Log ind i Pure