Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Troppeforsøg kulturrådgiver

Projekt

Projektet undersøger, hvorledes en kulturrådgiverfunktion i praksis kan anvendes i en BDE stabs planlægnings- og føringsproces, herunder hvilke analytiske produkter en kulturrådgiver kan producere til planlægningsprocessen, som kan forbedre den militære chefs beslutningsgrundlag.
Troppeforsøget skal tilvejebringe både ISK og BDE praktisk erfaring med anvendelse af en kulturrådgiver i stabsregi, og adresserer følgende områder:

1. at afdække, hvorledes analysen af kultur bedst bringes i spil i brigadens operative overvejelser,
2. mere præcist at afdække hvilke kulturanalytiske produkter, der er behov for i planlægningsprocessen,
3. at vurdere om analysen af kultur kan ske som en integreret del af de nuværende stabsarbejder og uden organisationsændringer af staben – eller om der skal skabes en stilling til specifik varetagelse af denne analyse – og i forhold hertil vurdere, om en sådan stilling skal indgå i fx O eller E – eller virke som direkte rådgiver for brigadechefen,
4. at vurdere, om en egentlig kulturrådgiverfunktion skal forslås permanent implementeret i DIV/BDE/RKG regi.

Projektet skal forbedre ISK forståelse for og BDE evne til at indarbejde kulturelle forhold i den militære tænkning og planlægning, herunder at være i stand til at vurdere kulturelt afledte effekter på den militære operation – og dermed kunne anvende kulturelle forhold som et værktøj i operationen.
StatusIgangværende
Periode01/01/2016 → …
Log ind i Pure