Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Om forskningsportalen

Dette er Forsvarets Forskningsportal, der viser resultaterne af det forsknings- og udviklingsarbejde, som udføres af Forsvarsakademiet og Veterancentret samt dets vidensproducerende medarbejdere. Alle publikationer fra denne database bliver automatisk videregivet til Den Danske Forskningsdatabase. Personlige profiler fjernes fra portalen ved ansættelsesforholdets ophør, medmindre andet aftales. Publikationer, aktiviteter, projekter og presseklip bliver bevaret med navn, uanset om ansættelsesforholdet er ophørt, da det tjener som dokumentation af Forsvarsakademiets og Veterancentrets forskning- og udviklingsarbejde. Hvis man vil gøre indsigelse imod behandlingen af ens oplysninger eller berigtige oplysninger kan man henvende sig til administrator - kontaktoplysninger findes nederst på siden. Obligatoriske oplysninger er navn, stilling, organisatorisk tilhørsforhold og E-mail. Herefter kan man frit tilføje andre oplysninger herunder billeder. Der må ikke lægges personfølsomme oplysninger i forskningsdatabasen.


GDPR OG COPYRIGHT: Forsvarets Forskningsdatabase bygger på PURE, der er et CRIS (Current Research Information System) og fuldtekstarkiv udbudt af firmaet Elsevier. PURE har siden 2012 været i brug til forskningsregistrering på Forsvarets Forskningsdatabase og administreres af Forsvarsakademiets Videnscenter. Informationer om publikationer m.m. registreret i Pure og formidlet via Forsvarets Forskningsdatabase offentliggøres på Forsvarsakademiets hjemmeside og trækkes af og formidles via en række andre systemer, deriblandt Den danske Forskningsdatabase m.fl., hvorfra informationerne kan anvendes til analyseformål. Læs om Styrelsen for Forskning og Uddannelses behandling af personoplysninger i forbindelse med Den Danske Forskningsdatabase her.

Log ind i Pure