Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Dorthe Bach Nyemann

Person

Forsvarsakademiet,

Bygning: Ryvangs alle 1, Byg. 32

2100 København Ø

Danmark

Hærens Officersskole, Roskildevej 28A

2000 Frederiksberg

Danmark

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Cyber Warfare
  • Folkeret
  • Hybrid krigsførelse
  • International humanitær lovgivning
  • Officersuddannelse

Forsknings- og undervisningsinformation

Koordinator for de tre værns diplomuddannelser mht. undervisningsområdet Strategi. Modulansvarlig for diplomuddannelsen i Hæren. Deltager i et internationalt samarbejde om hybrid krigsførelse. Medlem af Forsvarsakademiets pædagogiske udviklingsgruppe. Deltager i et internationalt netværk af officersskoler, der undersøger den strategiske betydning af, hvordan vi uddanner officerer til politisk strategisk tænkning. Forsker i cyberområdets betydning for strategi og lovgivning.

Log ind i Pure