Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Svanemøllen Kaserne

Bygning: 7, 214

Mobiltelefon: +45 28 29 72 08

  Forsknings- og udviklingsområder

 • Afghanistan - UNAMA, UN, Royal Marines, ISAF, Kandahar, Jalalabad, Laska Gah, Camp bastion, RC South, Militær Rådgiver
 • Ledelse - Strategisk Ledelse, Holhedsledelse, komplekse sammenhænge, forandringsledelse, innovation, dialog, kommunikation, optimering, kreativitet, orden, organisering , organisation, struktur, styring, Forvaltning, Stabsstudie, styringsgrundlag, Forsvarets Ledelssgrundlag , e-læring, mangfoldighedsledelse, målstyring, mission, vision, MVS, MVV, Organisationsudvikling, autentisk ledelse
 • Kompetenceudvikling - FOKUS, samtaleleder, MUS, GRUS, gruppe udviklingssamtaler, samtaleteknik, strukturede samtaler, resultatorienteret mødeledelse, ruske choching , Scenariemodel, Motivation, Udvikling, Fleksibilitet, nytænkning, helhedsorientering, fremtidsorientering, håndtering af pres, beslutningstagning, styring, initiativ, planlægning, faglighed, analytisk tænkning, ressourcebevidsthed, samarbejde, opgaven i centrum, Strategisk Lederudvikling, Lederudvikling, Ledelsesudvikling, organisationsudvikling, kvalificationer , kompetencer, ETCS, kvalifikationsramme, opgave i centrum , personale, personel, medarbejder, medleder, chef, bestyrelse, leadership pibeline
 • Militær ledelse og organisation - Forsvarets ledelsesgrundlag, Ledelsesgrundlag, føring, kamp, battlemind, busymind vs battlemind, veteratn, Grannatchok, kamperfaring, stabsarbejde, stabsstudie, feltreglement, AJP
 • Uddannelse - Pædagogik, E-læring, Blended learning, Global Classroom, intergreret uddannelse, læring, indlæring, kursus, kurser, AKOS, Aktivitetesstyring, Aktivitetsoversigt, skole, officersskole, FELS, elektronisk, Fjernundervisning, ICEcore, voksenundervisning, didaktik, didaktiske overvejelser, akademi, kvalifikationsramme, ETCH, belastning
 • Militær strategi - Strategisk Ledelse, helhedsledelse, scenariemetoden , MVS, MVV, Mission, vision, strategier, værdier, artefakter

CV

Produkter jeg udvikler og gennemfører:

Forsvarets chefkursus (tidligere Helhedsledelse) for oberster/kommandører og tilsvarende civile

Stategisk Ledelse for oberstløjtnanter/kommandørkaptajner og tilsvarende civile

KURS 3: Mod ledelse i komplekse sammenhænge for majrer/orlorgskaptajner og tilsvarende civile.

E-læring: på www.fels.dk 

Forsvarets ledelsesgrundlag

Kodeks VII - Syv centrale pligter

Stabsmetodik - håndbog i stabstjeneste

(red) FOKUS samtaleleder og FOKUS for medarbejderne

Organisationsudviklingsprojekter, som konsulent for forsvarets chefer

Analyserer mulighederne for anvendelse af ILO-uddannelser udbudt via Forsvarets elektroniske skole (FELS) via "Global Classroom" og andre digitale værktøjer

Seneste aktiviteter

 1. Støtte til Fighter Wing Skrydstrup MVS proces (L085)

  Aktivitet: AndetAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed

 2. Støtte til studiegruppen: ”Hvordan lærer Forsvaret” om Doctrine Development i Afghanistan (L070)

  Aktivitet: AndetAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed

 3. Støtte til udvikling af idégrundlag for rekrutteringsvideoer (L012)

  Aktivitet: AndetAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed

Vis alle (9) »

Log ind i Pure