Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Profile photo

Hans Lundsgaard

Underviser

  • Institut for Ledelse og Organisation
Postaddresse:
Svanemøllen Kaserne
7, 214

E-mail: hanslundsgaard3@gmail.com, halu@fak.dk

Mobil: +45 28 29 72 08

Min tjeneste som stabsofficer M331/major

2012-nuInstitut for ledelse og organisation ved Forsvarsakademiet
2010-2012Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse, chef for koordinering, planlægning og udvikling
2009-2010Militærrådgiver for FN i Afghanistn
2005-2009Lærer i Ledelse og forvaltning ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot

Udsendelser i missioner

2009-2010Militærrådgiver for FN i Afghanistan
2006-2007Langtidsplanlægger i taskforce Helmand (J5/PLANS/ TF HEL)
2001Kompagnichef for Logistisk Kompagni hold 11 Doboj/Camp Dannevirke
1995Delingsfører ved den Danske Kampvongseskadron DANSQN hold 4 Tuzla

Min tid som kaptajn i Hæren

2002-2004Forvaltningsofficer løn ved Gardehusarregimentet
2001-2004Kompagnichef for stabskompagni II Bataljon ved Gardehusarregimentet (DIB)
1998-20014. Stabskomppagni Sjællandske livregiment

Min tid som løjtnant og permierløjtnant

1992-1996Kampvognsdelingsfører centurion og leopard
1989Uddannelsesstøtteofficer og næstkommanderende ved STKMP/IISJLR
1986-1989Forsyningsdelingsfører ved STKMP/IISJLR

Uddannelser

2012-2013Diplomuddannelse "miniMBA fra PROBANA"
2010-2012Master in Human ressource Develompent fra Roskilde Universitetcenter (RUC)
2008-2009Pædagogisk Efteruddannelse PEU fra FAK
2004-2005Videreuddannelse trin II (VUT-II/L)
1996-1998Videreuddannelse trin I (VUT-I/L)
1989-1992Officersgrunduddannelse hold Jessen (OGU)
1986løjnantskole hold 86/II ved Hærens Kampskole
1985Reserveofficerssergentuddannelse RESOF 85-III ved Hærens Sergentskole i Sønderborg
Log ind i Pure