Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Lars H. Ehrensvärd Jensen

Person

Telefon: +45 39 15 12 38Fax: +45 39 29 61 72

CV

Primære forskningsområder er specialoperationer og strategi.

Efter over 20 års praktisk tjeneste i specialoperationsstyrkerne forsøger jeg at få udfyldt det akademiske tomrum, som hersker omkring specialoperationer.

Specialoperationer er, trods deres strategiske sigte, meget dårligt teoretisk funderet, hvilket medfører en udbredt fejlagtig forståelse af hvad specialoperationer faktisk er. Dernæst er specialoperationer underbelyst i forhold til koblingen til statens strategi. Jeg fokuserer på specialoperationers anvendelsesmuligheder i rammen af småstatens strategiske handlerum.

Specifikt undersøges hvordan specialoperationer kan anvendes til at vinde den "asymmetriske" kampplads tilbage, så dette domæne ikke overlades til vores fjender. Specialoperationer rolle i det asymmetriske domæne centrerer sig overvejende om at skabe indirekte effekter, idet den direkte magtanvendelse kun spiller en mindre rolle.

Specialoperationer har ligeledes oplagte anvendelsesmuligheder i rammen af den danske strategi om forebyggende sikkerhedsstabilisering - det er langt billigere at undgå at kriser bryder ud i væbnet konflikt, end det er at udkæmpe krige. Dette aspekt har en fremtrædende plads i undersøgelsesfeltet.

Jeg bistår Specialoperationskommandoen med akademisk rådgivning og uddannelse af personellet i strategi og specialoperationer.

Jeg forestår sammen med kolleger fra Institut for Strategi, Flexmodulet: "Specialoperationer" som kan vælges som en del af Master i Militære Studier.

Log ind i Pure