Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Anvendelse af designtænkning i operative planlægning

Projekt: Typer af projekter

NATOs og Danmarks planlægningsproces er udviklet til at håndtere en lineære to-parts konfrontation. Siden ophør af den kolde krig har konfrontationer været kendetegnet ved flere parter, uklare motivationer for konflikter, større involvering af civile i konfrontationerne etc. Med dette in mente synes vores nuværende planlægningsproces at være udateret. Kompleksitet kræver, at der tænkes i helheder, i fællesskaber og i grupper. Det formodes at designtænkning kan bidrag til denne tænkning.
Projektet forsøger dermed, at svare på to overordnede spørgsmål:
Hvordan kan anvendelsen af designtænkning skabe viden om komplekse problemer? Hvordan kan designtænkning støtte udviklingen af konkrete løsninger til komplekse problemer?
StatusAfsluttet
Periode14/01/201930/06/2019

Projekter

Log ind i Pure