Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Baggrundrapport til regerings udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyse. Indo-Pacific – hvor stormagtsrelationer brydes. Betydning for Europa og Danmark

Projekt: Typer af projekter

Baggrundrapport på Asien/Indo-Pacific til regerings udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyse. Regeringen har i foråret 2021 nedsat en Analysegruppe, der skal udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation samt identificere de udfordringer og konsekvenser, den kan medføre for hele Kongeriget og Forsvaret. Analysen skal indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig.
StatusIgangværende
Periode01/03/202101/07/2021
Log ind i Pure