Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Danish and Dutch special operations forces against Somali pirates – how tactical use of force contributed to strategic effects

Projekt: Typer af projekter

Projektet bidrager til en central igangværende diskussion om hvordan begrænset magtanvendelse på det taktiske niveau kan bidrage til at skabe de ønskede effekter på det strategiske. Det er et tilbagevendende problem på freds- og stabiliseringsoperationer, hvor de indsatte styrker i reglen kun har kapacitet til begrænset magtanvendelse på det taktiske niveau og hvor det kniber gevaldigt at omsætte begrænset magtanvendelse til strategisk succes i form af varig stabilitet. I den sammenhæng er indsættelsen af danske og hollandsk SOF imod somaliske pirater en spændende case, fordi den netop bidrog til at skabe varige forbedringer. Da det er et særsyn undersøger denne artikel, hvordan brugen af magtanvendelse spillede sammen med de øvrige instrumenter, som det internationale samfund tog i brug for at komme piratproblemet til livs.

Projektet spørger derfor: Hvilke faktorer skabte den usædvanlige succes i anti-pirateri indsatsen, hvilke ligheder er der mellem piratericasen og den ligeledes succesrige brug af begrænset magtanvendelse i Sierra Leone i 1999-2005 og hvilke kriterier for succes, kan man udlede af de to cases?

Troels Henningsen har brugt sin unikke adgang til de danske og hollandske specialoperationer til at indsamle den nødvendige empiri til analysen af Somalia casen og den indsættes i en analyseramme der antages at succesrig magtanvendelse skal spille sammen med politiske og økonomiske instrumenter for at virke.

Output:
Forskning: international tidsskrift artikel med peer review i Journal of Strategic Studies (BFI Niveau 1) eller Cooperation and Conflict BFI Niveau 2.

Myndighedsbetjening: rådgivning i forhold til DK brug af SOF og militær støtte til kapacitetsopbygning og projekter finansieret i Freds- og stabiliseringsfonden

Formidling: forskningsresultaterne vil løbende blive formidlet i til medier og den brede offentlighed i forskellige former som medieinterviews, aviskronikker, policy briefs, artikler i Ræson og lignende udgivelser.

Undervisning: resultaterne vil blive anvendt i strategifagene på Master i Militære Studier og diplomuddannelserne.
StatusIgangværende
Periode01/09/202101/09/2022

Projekter

Log ind i Pure