Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

'De andres krig - kulturel interaktion i træningsmissioner' (ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

I dette projekt undersøges, hvordan militære styrker i stigende grad anvendes til træning i stedet for kamp. Efter de fejlslagne operationer i Afghanistan har vestlige lande prioriteret, at soldater i højere grad skal bidrage til træning af soldater og styrkelse af lokale institutioner, og i mindre grad til kampoperationer.
Projektet sætter fokus på hvordan kulturelle opfattelser skabes og forandres, når internationale soldater træner afrikanske soldater i at forebygge pirateri og terrorisme.
Projektet undersøger skabelsen af kulturelle perceptioner i en international træningsøvelse. I hvilken forstand italesættes kulturelle hierarkier i forbindelse med gennemførelsen af træningsøvelser med afrikanske partnere? Internationale militære missioner er ’ad-hoc’ fællesskaber, sammensat af soldater fra flere lande - et tydeligt eksempel på en organiseringsform med udpræget kulturel diversitet. Ofte forklares udfordringer i samarbejdet med kulturelle forskelle i handlemønstre eller blot ’andre værdier’. Projektet undersøger hvordan konkrete opfattelser af 'europæere' og 'afrikanere' skabes og forandres i mødet mellem
forskellige former for planlægning, pædagogik og træningsmetoder.
StatusIgangværende
Periode01/03/201930/10/2022

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Kapacitetsopbygning, Afrika, maritim sikkerhed, SOKOM
Log ind i Pure