Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Den militære embedsetik mellem politik og profession

Projekt: Typer af projekter

Projektet tager afsæt i et klassisk mellemværende, nemlig forholdet mellem politisk styring og militærfaglig autonomi i det militære embedsvirke og mere konkret i den aktuelle debat om ”moderniseringen af forsvarets ledelse”. Hensigten med undersøgelsen er at belyse udviklingen i den militære embedsetik set i lyset af nyt sikkerhedsparadigme, som ikke længere begrunder anvendelsen af militære kapaciteter med militær nødvendighed (eksistenskrig), men med politisk-strategiske til- og fravalg på et omskifteligt internationalt sikkerhedsmarked (War by Choice). I en generel tendenslæsning kan man sige, at krigens ”markedsliggørelse” åbner for en mangfoldighed af politiske, juridiske, økonomiske og moralske retfærdiggørelser, som sætter det militærfaglige råd og den professionelle autonomi under pres. Projektet rejser således spørgsmålet: Hvordan demarkerer og legitimerer professionen sig i forholdet mellem politisk styring og militærfaglig autonomi?
StatusAfsluttet
Periode01/03/201315/12/2014

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Professionsetik

Publikationer

Log ind i Pure