Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Deterrence in the 21st Century

Projekt: Typer af projekter

  • Jakobsen, Peter Viggo (Projektdeltager)
  • Osinga, Frans , Netherlands Defence Academy , Holland (Projektleder, faglig)
  • Sweijs, Tim , The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) The Hague, Netherlands Join institution, Holland (Projektdeltager)
Bog om deterrence i dag som opdaterer vores viden på området i forhold til nye trusler og ny teknologi. Mit kapitel handler om deterrence og peace operations og hvordan afskrækkelse fungerer fra det strategiske til det taktiske niveau.
StatusIgangværende
Periode04/04/201901/10/2020
Log ind i Pure