Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Dynamics of technological innovation and succesful military adaption: Harnessing the future by looking to the past (Ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan militære organisationer tilpasser sig nye teknologi. Fremkomsten af moderne teknologier som 3D-printning, kunstig intelligens, robotter og biologisk manipulation er i fuld gang med at ændre måden, hvorpå krige bliver ført. Det stiller store krav til militære organisationers evne til at tilpasse sig den teknologiske udvikling. International forskning har dog i det seneste årti ikke afspejlet den stigende vigtighed af dette spørgsmål. Projektet undersøger derfor, hvordan militære organisationer succesfuldt tilpasser sig ny teknologi. Ved at kombinere indsigterne fra hidtidig forskning om innovation i militære organisationer med Neoklassisk Realisme vil projektet opstille en teoretisk model til at analysere, hvordan både strategiske, kulturelle, politiske og organisatoriske faktorer påvirker tilpasningsprocessen og ultimativt bestemmer, om den militære tilpasning er succesfuld eller ej. Med afsæt i den teoretiske model vil projektet analysere fire historiske cases af det amerikanske militærs erfaringer med at implementere ny teknologi. Analysen vil danne grundlag for en diskussion af, hvordan politiske beslutningstagere og militære organisationer mest hensigtsmæssigt kan tilpasse sig nutidens revolutionerende teknologiske udvikling.

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.
StatusIgangværende
Periode01/09/201831/08/2021
Log ind i Pure