Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Evaluering af Forsvarets ledelsesevaluering

Projekt: Typer af projekter

Dokumenter

Når Forsvarets ledelsesevaluering implementeres, kan der opstå behov for yderligere justering og udvikling af konceptet. Det er derfor vigtigt, at evalueringskonceptet evalueres løbende – i første omgang i umiddelbar forlængelse af implementeringen.
Formålet med evalueringen er dobbelt:
1) Dels skal det undersøges, om konceptet rent faktisk gennemføres, som det er tænkt.
2) Dels skal det undersøges, hvordan respondenterne oplever konceptet med henblik på at identificere eventuelle behov for justering eller udvikling af konceptet.
Første del af formålet lægger op til at følge gennemførelsen af LEVAL gennem observationer af processen samt at undersøge, om den tekniske del af systemet har understøttet gennemførelsen af LEVAL, som konceptet er tænkt (er respondenter eksempelvis udpeget korrekt?). Anden del af formålet lægger op til en kvalitativ evaluering, hvor respondenternes oplevelse af konceptet står i centrum.
StatusAfsluttet
Periode02/05/201630/03/2018

    Forsknings- og udviklingsområder

  • ledelse, evaluering, ledelsesevaluering

Publikationer

Log ind i Pure