Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Evaluering af "Social kapital i Forsvaret - et pilotprojekt"

Projekt: Typer af projekter

  • Nørgaard, Tine Toft, Danmark (Projektdeltager)
”Social kapital i Forsvaret – et pilotprojekt” blev igangsat efter en for Forsvarets medarbejdere omskiftelig periode med mange sammenlægninger/flytninger/lukninger af enheder og reorganiseringer, som havde forårsaget en oplevelse af utryghed i organisationen. Forsvaret ønskede at styrke den sociale kapital ved udvalgte pilotenheder med henblik på at sikre trivsel og produktivitet også ved større forandringer. Det var ligeledes hensigten at indsamle viden og erfaringer fra pilotprojekterne med henblik på en senere udrulning i resten af Forsvaret (Forsvarskommandoens Indsatsbeskrivelse, 2012).
Institut for Ledelse og Organisation (ILO) ved Forsvarsakademiet (FAK) har i samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget under Forsvarsministeriet (FMN HSU) forestået nærværende evalueringer af pilotprojektet social kapital.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201530/06/2017

Publikationer

Log ind i Pure