Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Forsvarets fortid for fremtiden: Et erfaringsteoretisk studie af, hvordan arbejdet med tidligere væbnede konflikter og krige bruges til forberedelse på militære udfordringer (ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

I Forsvaret har historiebrug stor betydning, selvom den ofte foregår ubevidst. Krigsteoretikere beskriver, hvordan studiet af historie kan være det bedste alternativ til personlig praktisk erfaring, som det ikke altid er muligt for militære professionelle at få i perioder uden deltagelse i krig eller væbnet konflikt. Hvordan historien bedst anvendes til læring, er dog omdiskuteret i Forsvaret. Den militærfaglige diskussion bør ses i sammenhæng med en grundlæggende teoretisk historiefaglig diskussion om, hvad historie er og kan bruges til. Denne diskussion står særlig stærkt inden for forskningsfeltet erindring og historiebrug. Eksisterende internationale videnskabelige analyser af militær anvendelse af historie inddrager dog sjældent historieteori eller undersøger historiebrugens underliggende vidensforståelser. Der er ikke tidligere blevet lavet en empirisk analyse af brugen af historie i det danske forsvar. Derfor vil dette ph.d.-projekt med udgangspunkt i historiebrugsteori og videnskabsteori undersøge, hvordan det danske forsvar udvalgte og omsatte erfaringer og militærhistorie til læring i perioderne 1900-1920 og 1996-2016. Valget af perioderne vil belyse, hvordan skelsættende begivenheder for Danmark og Forsvaret, henholdsvis 1. Verdenskrig og de stadig mere voldsomme internationale operationer på Balkan, i Irak og Afghanistan, påvirkede historiebrugen.
StatusIgangværende
Periode01/10/201730/09/2020
Log ind i Pure