Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Hvordan lærer Forsvaret?

Projekt: Typer af projekter

Tværinstitutionel studiegruppe der undersøger Forsvarets evne til at omsætte Lessons Identified til Lessons Learned og herunder hvordan FAK inddrages og opdateres. Projektet undersøger hvordan/om Forsvaret identificerer og fastholder Lessons Identified fra internationale operationer og omsætter disse til Lessons Learned i værnene. Projektet vil med baggrund anvendt teori om organisationsudvikling og – læring undersøge om Forsvarets LI/LL lever op til gængse teorier. Herudover vilprojektet klarlægge, om LI/LL fra de respektive værn implementeres i uddannelse og hvordan FAK inddrages i processen. Projektet er et IMO tværinstitutionelt projekt med deltager fra alle centre. Der leveres tillige skrifte input fra alle centre.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201731/12/2017

Publikationer

Log ind i Pure