Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Implementering af Styringsteknologi (Ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

Forskningsprojektet undersøger, hvordan en styringsteknologi formes i - og former den organisatoriske praksis undervejs i et implementeringsforløb ved to myndigheder i Forsvaret.
Forsvaret har i lighed med den øvrige offentlige sektor været igennem en lang række effektiviseringer og rationaliseringer fra 90’erne og frem til i dag. Nye styringsformer og styringsteknologier er kommet til i kølvandet på øgede eksterne og interne styringskrav. Og denne udvikling ser ud til at forsætte. Et stigende behov for at kunne styre udgifter og prioritere ressourcer, samt bidrage til langsigtet ressourceplanlægning betyder et øget pres på udviklingen af styringspraksisser. Behovet for viden om, hvorledes teknologier og styringspraksisser formes inden for planlagte forandringsprojekter, bliver således værdifuld som understøttelse af de processer, der igangsættes for at imødegå nye krav til styring.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201529/09/2017
Log ind i Pure