Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Krigsførelsens Kredsløb

Projekt: Typer af projekter

Projektet sigter mod at foretage en kritisk gennemgang og revision af den i Danmark mest anvendte model til forklaring og undersøgelse af militære kapabiliteter og deres anvendelse – krigførelsens kredsløb. Der vil i arbejdet indgå både undersøgelser af modellens anvendelse i praksis og videnskabsteoretisk samt teoriudviklende vurderinger af modellens muligheder og begrænsninger.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201601/01/2018
Log ind i Pure