Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Kultur som Operativt Værktøj

Projekt: Typer af projekter

ISK forskning tager afsæt i kvalitative undersøgelser af, hvorledes kultur kan forstås og anvendes i praksis på forskellige militære niveauer. Med forskningen ønskes udviklet effektive militære planlægningsværktøjer samt mekanismer i felten, der vil styrke anvendelsen af kultur som operativt værktøj.

Med udgangspunkt i ovenstående forskningsprofil har dette forskningsprojekt til formål at generere ny viden om, hvorledes kulturelle faktorer påvirker militære operationer, samt at udvikle metoder til implementering af denne viden i militære planlægningsprocesser og operationer.

Projektet adresserer følgende forskningsspørgsmål:

1)Hvordan forstår militæret kultur, og hvordan påvirker denne forståelse planlægningen og udførelsen af militære operationer?
2)Hvordan indvirker kulturelle forhold i missionsområder på udførelsen af militære operationer?
3)Hvordan indvirker militære operationer på kulturelle forhold i missionsområder?

Med forskningen ønskes udviklet effektive militære planlægningsværktøjer samt mekanismer i felten, der vil styrke anvendelsen af kultur som operativt værktøj.

Forskningsprojektet skal forbedre danske officerers samt militære stabes evne til, at indarbejde kulturelle forhold i den militære tænkning og planlægning, herunder at være i stand til at vurdere kulturelt afledte effekter på den militære operation - og dermed kunne anvende kulturelle forhold som et værktøj i operationen.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201301/04/2017

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Operationer, Kultur, Planlægning, Træning, Kapacitetsopbygning, Kulturel produktion, Processer, Netværk

Projekter

Publikationer

Aktiviteter

Log ind i Pure