Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Mellem kyst og krig

Projekt: Typer af projekter

Dokumenter

Dette forskningsprojekt belyser det danske søværns varetagelse af kystvagtopgaver gennem historien i et nordisk komparativt perspektiv. Hvorfor og hvordan endte Danmark med en model, hvor disse opgaver udføres af Søværnet fremfor en civil myndighed? Hvordan har Søværnet analyseret, organiseret og prioriteret disse opgaver i forhold til de militære? Hvilke doktrinære, økonomiske og politiske problemstillinger har organiseringen givet anledning til gennem tiden? Som begrundelsesmateriale anvendes publicerede og utrykte skriftlige kilder såvel som interviews med aktive og tidligere nøglepersoner fra relevante organisationer. Hensigten med projektet er, i historisk kontekst, at belyse den nuværende situation til gavn og glæde for Søværnets egne rækker på alle niveauer samt udenforstående, herunder den offentlighed og de politiske kredse, hvori det med mellemrum debatteres, hvorvidt Danmark i fremtiden bør organisere forvaltningen af kystvagtopgaverne anderledes.
StatusAfsluttet
Periode01/07/201730/06/2019

Publikationer

Log ind i Pure