Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Nye Sikkerhedspolitiske Dynamikker i Arktis og Nordatlanten: Strategiske og Operative Udfordringer for Rigsfællesskabet og Forsvaret

Projekt: Typer af projekter

Denne antologi kortlægger de nye sikkerhedspolitiske dynamikker i Arktis og Nordatlanten og de interne forandringer i Rigsfællesskabet og undersøger hvilke strategiske og operative udfordringer disse medfører for Rigsfællesskabet generelt og specifikt for Forsvaret. Der er så vidt kun udgivet enkelte mindre analyser med et sådant dansk fokus. Antologiens redaktører er Camilla T. N. Sørensen og Jon Rahbek-Clemmensen med bidrag fra forskere og militæranalytikere fra flere af Forsvarsakademiets institutter og eksterne partnere. Antologien udarbejdes specifikt for at give MMS-modulet om Arktis en grundbog, der kan bruges direkte i undervisningen af faget. Dette modul er blevet udbudt de seneste to år med stor tilslutning og særdeles gode evalueringer. Kurset indgår som én af de uddannelser, FAK tilbyder til færøske og grønlandske embedsmænd og andre interessenter, og som Forsvarsministeren har fremhævet som vigtige for at knytte Grønland og Færøerne tættere sammen med Forsvarets virke. Antologien søger også at skabe debat offentlig debat om de udfordringer som Rigsfællesskabet står overfor i Arktis og Nordatlanten.

Mit bidrag er et kapitel om de danske udfordringer: Småstat i knibe? Danske muligheder for at påvirke stormagtsspillet i Arktis

Output: lærebog om den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis til brug for diplomuddannelserne og Master i Militære Studier

BFI: Forlag BFI niveau 1

Formidling: forskningsresultaterne vil løbende blive formidlet i til medier og den brede offentlighed i forskellige former som medieinterviews, aviskronikker, policy briefs, artikler i Ræson og lignende udgivelser

Undervisning: artikler vil blive anvendt i undervisningen på officersskolerne og på Master i Militære Studier.

Studie og Udvikling: artiklerne vil også kunne lægges til grund for studie og udviklingsarbejdet i Forsvaret
StatusIgangværende
Periode20/01/202001/02/2021
Log ind i Pure