Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Opdatering af Hærens taktiske ordbog

Projekt: Typer af projekter

Som en del af Hærens taktiske sprog har Hæren en taktisk ordbog, som løbende opdateres med nye termer, således at relevante definitioner findes ét samlet sted. Når der i Hæren eller på FAK i rammen af Hærens uddannelser identificeres et taktisk begreb, der ikke er defineret, og/eller et begreb, der bør opdateres, indberettes dette til projektlederen, som iværksætter en analyse af feltet, evt. støttet af de andre lærere i CLO. Når en definition er udfærdiget, rundsendes den til godkendelse i AG Doktrin. Via de ca. kvartalsvise møder i AG Doktrin samler CH CLO op på evt. nye definitioner, som således formelt godkendes og føres til referat og tilføjes til ordbogen.
StatusIgangværende
Periode01/01/2017 → …
Log ind i Pure