Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Optegningen af det militære ledelsesrum

Projekt: Typer af projekter

Det overordnede forskningsområde beskæftiger sig med, hvordan det militæroperative ledelsesrum optegnes og formes gennem handlinger, diskurser, artefakter, strukturer mv. Kerneantagelsen er, at der ikke er tale om et tvingende eller fast optegnet ledelsesrum, men om et rum, der sandsynliggøres gennem f.eks. doktriner, undervisning, diskurser om god og dårlig ledelse mv. Ledelsesrummet bliver herved også til og samskabes gennem den udvikling og de valg, der hele tiden finder sted. Forskningsområdet vil rumme en række konkrete projekter. Følgende tre er i gang:
1) Søværnets Overvågningsenhed (SOE). Projektet undersøger ledelsesmæssige forandringsforestillinger og processer i et konkret organisationsudviklingsarbejde.
2) Doktrinudvikling. Et forskningsprojekt i forbindelse med revidering/udarbejdelse af stabsprocedurer for Hæren (FR III) og relateret til NATO’s udvikling af en tactical planning process-doktrin.
3) Lessons Learned i et militæroperativt perspektiv. Projektet reflekterer over måder at tænke på og konceptualisere Lessons identified og Lessons Learned i militæroperative kontekster.
StatusAfsluttet
Periode01/06/201630/06/2018

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Militære ledelse, Ledelsesrum, Doktrin, Søværnet, Lessons Learned, Militære operationer

Projekter

Publikationer

Log ind i Pure