Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Special Assistance: Danish Police-Military Joint Operations 1972-2018

Projekt: Typer af projekter

Dokumenter

  • Dahlberg, Rasmus (Projektdeltager)
  • Volquartzen, Mette, University of Copenhagen, Danmark (Projektdeltager)
Folketingets vedtagelse af Lov 708 fredag den 8. juni 2018 markerede afslutningen på et kapitel af dansk forsvars- og politihistorie, som har været præget af uigennemsigtig regulering af et område, der i tiden fra midten af den kolde krig til den globale terrorismes tidsalder kun er blevet vigtigere. I disse 47 år blev Forsvarets støtte til politiet reguleret gennem en fortrolig kundgørelse, som definerede de nærmere omstændigheder under hvilke, indsættelse af militære kapaciteter i direkte borgerkontakt kunne forekomme: den såkaldte ”særlige hjælp”. Med vedtagelsen af Lov 708 forsvandt begrebet ”særlig hjælp” fra dansk praksis og kan således nu betragtes som et historisk fænomen. Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan samarbejdet mellem Forsvaret og politiet vedrørende ”særlig hjælp” fungerede i perioden 1971-2018, herunder forhistorien som førte frem til etableringen af ”særlig hjælp”-begrebet i 1971, og den historiske udvikling på operativt plan i perioden. Også det juridiske kompleks vedr. ”særlig hjælp” i perioden, udviklingen frem mod vedtagelsen af Lov 708 samt den danske udvikling i nordisk/internationalt komparativt lys undersøges. Forskningsprojektet bygger på en unik adgang til klassificeret materiale vedr. forsvarets og politiets samvirkeoperationer i perioden. På baggrund af forskningsprojektet udgives dels en dansksproget fagfællebedømt monografi på Syddansk Universitetsforlag, dels tre fagfællebedømte. forskningsartikler i internationale tidsskrifter.
StatusIgangværende
Periode01/08/201930/06/2021
Log ind i Pure