Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Statustribunaler i det danske Forsvar

Projekt: Typer af projekter

  • Krogh Harhoff, Georg Frederik, Danmark (Projektdeltager)
Tvivl om status for frihedsberøvede personer under internationale væbnede konflikter afgøres af et særligt ”statustribunal”, men for interne væbnede konflikter findes sådanne tribunaler ikke. Projektet foreslår – til opfølgning af den danske militærmanual - oprettelse af statustribunaler i det danske forsvar både for internationale og for interne væbnede konflikter, idet hensynene til beskyttelse er de samme, og fordi det anses for sandsynligt, at behovet for afgørelse af frihedsberøvede personers status vil være hyppigst og dermed størst i sidstnævnte konflikttype. Som bilag er endvidere udarbejdet et sæt procesregler for de nye danske statustribunaler.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201616/02/2017
Log ind i Pure