Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Studie af hvordan Feltreglement III revideres

Projekt: Typer af projekter

Med inspiration fra blandt andet ANT undersøges det, hvordan Feltreglement III-revisionen forløber: Hvilke stemmer prøver at gøre sig gældende? Hvilke stemmer bliver gjort gældende? Hvilke teknologier og dokumenter gøres gældende? Og hvordan?
Militærets (i dette projekt med fokus på Hæren) praksis bygger i høj grad på doktriner og reglementer som forskrifter og guidelines for handling. Det er vigtigt, væsentligt og højst relevant at få blik for tilblivelsen af sådanne forskrifter for handling. Hvilke interesser gøres gældende og hvilke aktører/aktanter får afgørende betydning for et reglements udformning?
StatusIgangværende
Periode01/01/201831/12/2020
Log ind i Pure