Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

The Practice of Protecting Civilians: Improving Operational Effectiveness and Impact on the Ground

Projekt: Typer af projekter

Overordnet problemstilling: hvorledes forsvarets bidrag til beskyttelse af civile forstås, foretages og forbedres i praksis – hvad enten konteksten er fred, konflikt eller krig.

Denne problemstilling relaterer sig direkte til IFS’ forskningsstrategi idet ’beskyttelse af civile’ (POC) er et af Danmarks eksplicitte sikkerhedspolitiske mål/værdier.

POC skal derfor tænkes ind i militærstrategiske valg og virkemidler i håndteringen af aktuelle og potentielle sikkerhedsmæssige trusler rettet mod Danmark – direkte eller indirekte, i nærområdet og på globalt plan. POC er således et rammesættende vilkår for Danmarks militærstrategiske handlerum, som skal iagttages i beslutning, planlægning, gennemførelse, evaluering og læring i forbindelse med militære indsatser og operationer.

Dette er specielt relevant mht. det militære instruments samspil med ikke-militære midler (jf. ambitionen om ’strategisk samtænkning’), relationer med og mellem internationale aktører og initiativer samt muligheder og begrænsninger for ’strategisk effekt’, ’impact on the ground’ og ’operativ effektivitet’.
StatusIgangværende
Periode01/09/2014 → …

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Protection of Civilians (POC), Responsibility to Protect (R2P), Armed conflict, Operational effectiveness, Impact on the ground, Conditions for success (resources, priorities)

Publikationer

Presse/medie

Aktiviteter

Log ind i Pure