Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

The role of interactions between Nordic peacekeepers and local elites in implementing 'civil' peace in Bosnia and Herzegovina between 1995 and 2004 (ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

Forskningen i Bosnien-Herzegovinas politiske problemer efter afslutningen på krigen i 1995 har kun i mindre grad undersøgt de fredsbevarende soldaters rolle i fredsopbygningen. Projektet stiller skarpt på de danske, norske og svenske fredsbevarende soldater, der var indsat i og omkring den politisk og etnisk komplekse by Doboj. Projektet undersøger, hvordan soldaterne reagerede på indsættelsesområdets særegenhed, og ser især på, hvilken rolle soldaternes daglige interaktioner med forskellige typer af politiske, civile og religiøse eliter spillede for realiseringen af 'civil' fred i netop dette område. Dette gøres dels ved at analysere soldaternes egne arkiver og udsagn samt ved at trække på teorier om intervenerende styrkers påvirkning på og af deres missionsområde. Projektet afdækker således, hvordan og i hvilken grad der opstod en såkaldt 'hybrid' form for fred. Resultaterne gøres til genstand for en diskussion af hhv. NATO's rolle i Bosnien-Herzegovina og den eksisterende teori.
StatusIgangværende
Periode01/01/201717/03/2020
Log ind i Pure