Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Troppeforsøg kulturrådgiver

Projekt: Typer af projekter

Projektet undersøger, hvorledes en kulturrådgiverfunktion i praksis kan anvendes i en BDE-stabs planlægnings- og føringsproces, herunder hvilke analytiske produkter en kulturrådgiver kan producere til planlægningsprocessen, som kan forbedre den militære chefs beslutningsgrundlag. Troppeforsøget skal tilvejebringe både ISK og BDE praktisk erfaring med anvendelse af en kulturrådgiver i stabsregi og adresserer følgende områder: 1) at afdække, hvorledes analysen af kultur bedst bringes i spil i brigadens operative overvejelser, 2) mere præcist at afdække, hvilke kulturanalytiske produkter der er behov for i planlægningsprocessen, 3) at vurdere, om analysen af kultur kan ske som en integreret del af de nuværende stabsarbejder og uden organisationsændringer af staben – eller om der skal skabes en stilling til specifik varetagelse af denne analyse – og i forhold hertil vurdere, om en sådan stilling skal indgå i fx O eller E eller virke som direkte rådgiver for brigadechefen, 4) at vurdere, om en egentlig kulturrådgiverfunktion skal foreslås permanent implementeret i DIV/BDE/RKG-regi. Projektet skal forbedre ISK’s forståelse for og BDE’s evne til at indarbejde kulturelle forhold i den militære tænkning og planlægning, herunder evnen til at vurdere kulturelt afledte effekter på den militære operation – og dermed kunne anvende kulturelle forhold som et værktøj i operationen.
StatusAfsluttet
Periode01/01/2016 → …
Log ind i Pure