Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Uderingspolitisk aktivisme på tværs af institutionelle arenaer

Projekt: Typer af projekter

  • Jakobsen, Peter Viggo (Projektdeltager)
  • Jens Ringsmose (Projektleder, faglig)
  • Pedersen, Rasmus Brun, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Danmark (Projektleder, faglig)
Ambitionen med dette projekt at bidrage til litteraturen om dansk udenrigspolitik ved at analysere, hvordan den danske ”aktivisme” i praksis administreres, forvaltes og fortolkes inden for fire centrale institutionelle indflydelseskanaler: FN, EU, NATO og Norden. Vi fokuserer i de enkelte bidrag på perioden efter den kolde krigs afslutning – men hvor det giver mening, trækker vi tråde tilbage i historien. Det overordnede spørgsmål, projektet stiller er, hvorvidt udenrigspolitikken har været aktivistisk på tværs af tid og de forskellige institutionelle medlemskaber. Eller om der udelukkende er tale om, at det er i sikkerhedspolitikken – og dermed primært i det atlantiske NATO-spor – at dansk udenrigspolitik har været aktivistisk. Vi sigter dermed også mod at lave såvel en diakron som en synkron sammenligning. Den diakrone analyse bliver udfoldet i hver fire tidsskriftsartikler, hvor forfatterne forholder sig til, om der har været variationer i graden af aktivisme over tid, mens den synkrone analyse i den udføres i en introduktionsartikel.
StatusAfsluttet
Periode05/04/201701/11/2017
URLhttp://politica.dk/tidligere-numre/aargang-49-nr-4-dansk-udenrigspolitisk-aktivisme-paa-tvaers-af-institutionelle-arenaer/

Publikationer

Log ind i Pure