Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Unternehmen Aster: Fire dage i september 1944

Projekt: Typer af projekter

Projektet vil på baggrund af såvel tyske som sovjetiske primærkilder og bearbejdede divisionshistorier mv. fremstille et scenarie for læring af krig gennem opstilling af paralleller mellem det historiske forløb og operationer i en nutidig kontekst med henblik på konkret anvendelse i dagens doktrin- og føringsuddannelse. De indsamlede materialer vil (efter konsultationer mellem DDIV og FAK om erfaringerne fra ERRANT KNIGHT 2017) blive tilpasset med henblik på anvendelse i danske operative stabe og enheder på alle niveauer – også i alliancesammenhæng – inden for såvel doktrinuddannelse som doktrinudvikling.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201731/10/2018

Projekter

Log ind i Pure