Danish Defence Research Database

Danish

Lieutenant General Paul G. Cerjan Distinguished Writing Award

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Peter Scharling Pedersen (Recipient)

Gives til en gruppe af studerende, som i samarbejde har skrevet den bedste opgave, som adresserer emnet ledelse i et værnsfælles, tværinstitutionelt, mellemstatsligt og multinationalt miljø på det operative eller strategiske niveau.

Der blev afslutningsvis udfærdiget en større skriftlig opgave, som blev udarbejdet i grupper af tre-fire studerende. Af de cirka 80 afleverede opgaver, blev der uddelt priser til seks, og her blev undertegnedes gruppe en af de udvalgte, som modtog Lieutenant General Paul G. Cerjan Distinguished Writing Award, der gives til en gruppe af studerende, som i samarbejde har skrevet den bedste opgave, som adresserer emnet ledelse i et værnsfælles, tværinstitutionelt, mellemstatsligt og multinationalt miljø på det operative eller strategiske niveau.
Awarded date21 Nov 2014
Log in to Pure