Danish Defence Research Database

Danish

Evalueringsrapport: - evaluering af Forsvarsministeriets Ledelsesevaluering

Research output: RDDC PublicationsResearchpeer-review

Denne evalueringsrapport dokumenterer den evaluering af Forsvarsministeriets koncept for ledelsesevaluering, som Institut for Ledelse og Organisation gennemførte fra efteråret 2016 til foråret 2017. En civil styrelse og en operativ enhed blev fulgt i deres gennemførelse af ledelsesevalueringen, bl.a. via interview og observationer af samtaler mellem den evaluerede leder og dennes medarbejdere og chef. Rapporten præsenterer evalueringens metode, empiri og resultater samt de anbefalinger, som fremkom på baggrund af evalueringen. Rapporten har fungeret som beslutningsoplæg til styregruppen for ledelsesevaluering, men kan læses af alle, som skal beskæftige sig med - eller blot deltage i - ledelsesevaluering.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForsvarsakademiet
Number of pages24
ISBN (Electronic)978-87-7147-250-9
Publication statusPublished - 28 Jun 2018
SeriesFAK Rapport

Documents

Projects

Log in to Pure