Danish Defence Research Database

Danish

Hvad er Krigsførelsens kredsløb og hvad kan vi med det?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel er en diskussion af Krigsførelsens kredsløb. Artiklen argumenter for, at krigsførelsens kredsløb er en model og ikke en teori, som det ellers ofte fremlægges som. Problemet er, at krigsførelsens kredsløb i sig selv ikke møder det mest grundlæggende krav til en teori; at kunne give forudsigelser eller forklaringer. I stedet er der tale om en model eller begrebsstruktur, som hver gang det anvendes må udlægges og udstyres med et teoretiske ståsted for at skabe forklaringskraft.
Original languageDanish
JournalMilitært Tidsskrift
Number of pages14
Publication statusPublished - 25 May 2018
Log in to Pure