Danish Defence Research Database

Danish

Hvordan lærer Forsvaret af operative erfaringer

Research output: RDDC PublicationsResearch

I dette brief undersøges det, hvordan Forsvaret omsætter operativ erfaring til læring i lokale enheder og på tværs af myndigheder. Gennem interviews af en række nøglepersoner fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og inden for enkeltmandsudsendelser afdækkes det, hvordan erfaringer rapporteres og omsættes til læring, herunder om organisationernes formelle processer og kulturer understøtter læring. Ydermere undersøges hvordan ny viden deles, deling gennem tidligere anvendte og nutidige it-systemer samt vidensdeling gennem øvelsesvirksomhed. Forfatterne finder, at myndigheder lokalt er gode til at lære af egne operative erfaringer, men at deling af ny viden og læring på tværs af Forsvarets myndigheder, herunder deling af viden med Forsvarsakademiet, er mangelfuld. Grunden til dette skal blandt andet findes i et manglende ledelsesfokus på Lessons Learned-processerne, mangel på et fælles it-system til behandling af erfaringer og læring samt udfordringer i de formelle processer.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForsvarsakademiet
Number of pages38
ISBN (Electronic)978-87-7147-251-6
Publication statusPublished - 2 Jul 2018
SeriesFAK Brief

    Controlled Keywords

  • Military Operations
  • Military doctrines
  • Learning
  • Organisational culture

Documents

Projects

Log in to Pure