Danish Defence Research Database

Danish

Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien:

1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd).
2. Støtte fra naboer og regionale stormagter
3. Parterne anser en militær sejr for umulig
4. Legitime lokale ledere, der kan føre en fredsaftale ud i livet
5. Ekstern sikkerhedsgaranti (international fredsstyrke)
6. Økonomisk hjælp til implementering.
Ingen af forklaringsmodellens seks betingelser for fred er opfyldt, og der er heller ikke udsigt til, at de bliver det foreløbig. Som situationen er nu, påvirker de seks betingelser oven i købet hinanden negativt. Den manglende konsensus i Sikkerhedsrådet gør det sværere at få landene i regionen til at enes om at gøre en fælles indsats for at stoppe krigen; hvilket igen gør det umuligt at presse parterne til at indstille kampene. Mægling har ikke udsigt til at lykkes, fordi eksterne aktører på de globale og regionale niveauer fortsætter med at støtte parternes væbnede kamp. Det har resulteret i et dødvande på slagmarken, som ikke ser ud til at kunne brydes foreløbig. Selvom regimet i kraft af en ændret strategi og støtte fra Iran og Hizbollah har været i stand til at genvinde kontrollen med det meste af det vestlige Syrien, så har regimet ikke ressourcer til at kunne generobre hele landet. Oprørerne er for uenige til at kunne enes om en samlet indsats mod regimet, og den stærkeste oprørsgruppe, Islamisk Stat, ligger i åben kamp med både regimet og de andre oprørsgrupper. Der er heller ingen eksterne aktører, som ser en interesse i at levere kampafgørende støtte til nogen af siderne. Konsekvensen er et dødvande, som vil trække konflikten i langdrag. Det er muligt, at den amerikansk-ledede diplomatiske og militære indsats mod den Islamiske Stat, der blev iværksat i august 2014, på længere sigt kan være med til at gøre støtten til de moderate oprørere mere koordineret og effektiv. Men det vil tage lang tid, fordi de moderate oprørere på det tidspunkt var markant svagere end både regimet og Islamisk Stat, og fordi oprørernes støtter stadig var langt fra at enes om en egentlig strategi for deres indsats i Syrien. Den amerikanske operation er derfor i bedste fald ”enden på begyndelsen”, som Churchill ville have udtrykt det.
Kapitlet besvarer spørgsmålet: hvorfor er det så svært at få våbnene til at tie i Syrien?
Original languageDanish
Title of host publicationKonflikten i Syrien Årsager, konsekvenser og handlemuligheder af Søren Schmidt (red.) & Bjørn Møller (red.)
EditorsBjørn Møller, Søren Schmidt
Number of pages15
PublisherDjøf / Jurist- og Økonomforbundet
Publication date15 May 2015
Pages139-153
Chapter7
ISBN (Print) 9788757434224
Publication statusPublished - 15 May 2015

Projects

Log in to Pure