Danish Defence Research Database

Danish

On the roles of free play in army exercises and the Russians

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Artiklen beskriver den helt centrale rolle som fri kontra har under forskellige typer af militære øvelser for dybde- og praktisk tilegnelse af den militære profession. Derefter forklarer artiklen, hvorfor netop denne fremgangsmåde er i logisk konflikt med det russiske krigsvidenskabelige syn på krigsførelse.
Original languageEnglish
JournalDefence and Security Analysis
Number of pages2
ISSN1475-1798
Publication statusPublished - 22 Jan 2019
Log in to Pure