Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Ledelse i militære højrisikoteams (ph.d.)

Projekt: Typer af projekter

Projektets formål er at analysere, hvordan ledelse bliver til i militære højrisikoteams, således at den erhvervede viden kan genindsættes i ikke bare højrisikoteams og bidrage til deres kvalitetsudvikling, men også andre steder, der ikke karakteriseres som højrisikoteams. Projektet vil i udgangspunktet være et etnografisk feltstudie. Det er en praksisnær forskningsmetode, der involverer forskeren i genstandsfeltet, og hvor forskeren som iagttagende deltager vil træde ind og ud af de verdener, der undersøges. Konkret vil projektet tage udgangspunkt i ledelse i et eller flere danske militære højrisikoteams. Metodisk følges teamet/teamene under operative indsættelser og evt. farefulde træningsøvelser med reel fare. Projektet vil give indsigt i emner, der kan viderekvalificere ledelse i højrisikoteams i en militær kontekst, men også fx til læger, politi mv. Projektet vil begrebsudvikle, nuancere og give nye blik for menneskelige og relationelle faktorer, der vil bidrage til generel teoriudvikling. Dermed kan uddannelser og dannelse af militære ledere i Forsvaret kvalificeres, ligesom andre faggrupper, der kan stå i de samme situationer, vil have gavn af projektet. Endvidere vil projektet bidrage substantielt til et forholdsvis nyt forskningsområde, der stadig er i sin vorden (fx teori om team leadership, leadership as practice, leadership in interaction, HRO’er mv.).
StatusIgangværende
Periode01/11/201701/11/2020

    Forsknings- og udviklingsområder

  • Militær ledelse, Military leadership, High risk leadership

Aktiviteter

Log ind i Pure